TOPSET_Standard TOPSET_Long TOPSET_Slim TOPSET_Natur

Doporučená montáž

Přesné zaměření

Při zaměření délky parapetu dbáme na přesné měření a počítáme s typem ukončení parapetu. Pokud budeme parapet zakončovat laminátovou hranou, použijeme přesně naměřenou délku. V případě použití plastových krytek TOPSET musíme odečíst z celkové délky 3 mm na každou stranu. V případě zapouštění do zdiva přičteme ke každé straně 10 – 15 mm v závislosti na hloubce kapsy, do které budeme parapet zapouštět 

Přesné zaměření

Příprava hran

Všechny řezné plochy je třeba komplexně chránit proti prolínání zbytkové vlhkosti ze zdiva. Zadní strana parapetu musí být ohraněna, boční hrany jsou opatřeny nejlépe barevně odpovídající plastovou krytkou TOPSET (pro správnou funkci je nutné krytku dle potřeby zkrátit a z vnitřní strany doporučujeme nanesení vrstvy silikonu, poté krytku pevně přitiskneme na bok parapetu). Druhou alternativou je použití laminátové hrany, které nalepíme a začistíme podle profilu parapetu 

Příprava hran

Vlastní montáž

Po zakrácení parapetu na požadovanou velikost a ošetření hran nalepíme parapet nízkoexpanzní pěnou TOPSET PU750 (výrobce Den Braven), která je součástí naší nabídky. Parapet je nutno zasunout pod okenní rám a dbát na to, aby se v žádném případě nenachýlil k oknu (spád musí být od okna 1-2 %). 

Vlastní montáž

Větrací mřížka

Do dřevotřískového parapetu TOPSET snadno vyřízneme otvor přímočarou pilou podle velikosti a tvaru větrací mřížky, řez začistíme (horní frézkou) a mřížku osadíme. 

Větrací mřížka

Dilatační spáry

Oteplování (radiátor topení) a ochlazování (větrání) vedou u všech materiálů k roztahování a smršťování. Z tohoto důvodu je třeba při montáži parapetu, obzvláště při větších délkách, počítat s dilatačními mezerami. V případě potřeby napojení parapetu pod úhlem použijeme plastovou dilatační krytku TOPSET. Díky široké hraně pomůže zakrýt a utěsnit i ne zcela přesné úhly spoje. 

Dilatační spáry

Závěrečné utěsnění spár

V závěru montáže po přilepení parapetu je nutné provést utěsňovací práce. Po očištění naneseme na spoje vrstvu silikonu tak, aby nevznikly žádné mezery. Poté vyhladíme vodou s přidaným čistícím přípravkem. Pro montáž doporučujeme námi nabízené nízkoexpanzní pěny a tmely TOPSET (výrobce Den Braven) v barevných odstínech, které odpovídají nabídce dekorů parapetů TOPSET. 

Závěrečné utěsnění spár